გაქვს ბიზნესი ან აგრო ბიზნესი?

მიიღე 100,000 ლარამდე სესხი გამარტივებული პროცედურებით! 

 

"ემბისი"-ში უკეთესი პირობებია!

100,000 ლარამდე სესხი შენი ბიზნესისთვის!
დაბალი საპროცენტო განაკვეთი!
გამარტივებული პროცედურები!
ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი!
განვიხილავთ ნებისმიერ საკრედიტო ისტორიას!
"ემბისი" დაგიფინანსებს იდეებს!
ასევე, სესხი თვითდასაქმებულთათვის!
 

რა არის საჭირო სესხის ასაღებად?

 
 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 
 
უზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში შესაბამისი გარანტია
 
 
გქონდეს ბიზნესი/აგრო ბიზნესი ან იყო თვითდასაქმებული
 
 

სესხის მნიშვნელოვანი პირობები

 
 
სესხის მოცულობა 500 - 100,000 ლარი
 
 
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული) 20%-დან
 
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 22.3%-დან
 
 
სესხის მაქსიმალური ვადა 120 თვე
 
 
გაცემის საკომისიო 1%-დან
 
 
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 0.1%
 
 
გირავნობის რეგისტრაციის ხარჯი 113 ლარი
 
 
იპოთეკის რეგისტრაციის ხარჯი 76 ლარი
 
 
წინსწრების საკომისიო - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია: 1 თვე - 0%; 6-დან 12 თვემდე - 0,5%; 12-დან 24 თვემდე - 1%; 24 თვეზე მეტი - 2%
 
 
 

სესხის კალკულატორი

 
 
სესხის ოდენობა:
|
|
|
|
500
100000
 
სესხის ვადა:
თვე
|
|
|
|
1
120
ყოველთვიური გადასახადი: 522